logo

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

 

Konferencija „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galim daugiau!“

2016 m. rugsėjo 22-23 d.


2016 m. rugsėjo 22-23 dienomis LR Žemės ūkio ministerija pakvietė vietos veiklos grupes į konferenciją „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“ Renginys vyks Giraičių k., Molėtų raj.

Renginio tikslas - prisiminti Lietuvos LEADER istoriją, nuveiktus darbus, vietos veiklos grupių kūrimosi pradžią. Renginio metu vyks forumas - diskusija apie LEADER/BIVP (bendruomenių inicijuota vietos plėtra) aktualiomis temomis, 

 

 


 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

2016 m. liepos 8 d. 15.00 val.

Preliminari darbotvarkė>>

 


 

 

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija įvertinta 100 balų

Vadovaudamiesi Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, (toliau – VPS atrankos taisyklės) 52.4 punktu, VPS Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 tinkamumas įvertintas teigiamai.

 

 


 

Asociacijų finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimas Registrų centrui

 

Primename, kad remiantis 2015 m. balandžio 23 d.  Nr.XII-1653 LR asociacijos įstatymo pakeitimų, asociacijos privalo pateikti registrų centrui veiklos ir  finansinės atskaitomybės dokumentus už 2015 metus.

Nuoroda į pakeitimą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ae038a20ef0511e4927fda1d051299fb

 

 

 


 

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija perduota į tolesnį vertinimo etapą

2016 m. kovo 29 d. 

 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, (toliau – VPS atrankos taisyklės) 52.4 punktu, VPS Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 tinkamumas įvertintas teigiamai ir VPS perduota į pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etapą.

 

 


 

Priminimas dėl užbaigtų projektų metinių ataskaitų

 2016 m. sausis

Paramos gavėjai, baigę įgyvendinti projektus, Kupiškio rajono vietos veiklos grupei, visą projektų priežiūros laikotarpį kasmet iki balandžio 30 d. turi pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas.
 

 

Su artėjančiomis Šv. Velykomis!

Velykų sveikinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Su kovo 8-ąją mielos moterys!

12799377 720829278019107 1138376431441036459 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Plačiau>>

 

 


 

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija perduota į tolesnį vertinimo etapą

2015 m. lapkričio 26 d. 

 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), 51.3 punktu, atliktas teigiamas paraiškos Nr. 42VS-KP-15-1-06716-PR001 VVG tinkamumo vertinimas. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės paraiška ir VPS perduota į tolesnį Atrankos taisyklėse numatytą vertinimo etapą.

 

 


 

Kupiškio VVG pirmininkas skubos tvarka šaukia neeilinį narių susirinkimą, kuris vyks lapkričio 6 d. Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centro salėje, susirinkimo pradžia 12.15 val.

 2015 m. lapkričio 6 d.

 

Preliminari darbotvarkė: Dėl įstatų pakeitimo ir patvirtinimo.


 

 

kvvg lg1 ok

 

 

 Pateikta vertinimui Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2015 m. rugsėjo 30 d.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė vertinimui „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Strategija teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Leader“ priemonės veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ .

 


 

Startavo LEADER centro ir Žemės ūkio ministerijos organizuojamas fotokonkursas „Kaime gyventi gera“.

Kviečiame pasidalinti Jus šia informacija ir pakviesti visus dalyvauti konkurse. Laimėtojų laukia prizai.

Daugiau informacijos čia: http://www.leaderlietuva.lt/news/454/81/Dalyvaukite-fotografiju-konkurse-Kaime-gyventi-gera.html 

 


 

 

Neeiliniame visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2015 m. rugsėjo 18 d.

Šių metų rugsėjo 18 d. (penktadienį) 15.00 val., Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Gedimino g. 34) įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės visuotinis neeilinis susirinkimas kuriame buvo patvirtinta Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija.

 


 

Susitikimas su valdžios atstovais

2015 m. rugsėjo 11 d.

Susitikimas su verslininkais 1

2015 m. rugsėjo 11 d. (penktadienį) 15.00 val. Kupiškio savivaldybės posėdžių salėje vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su valdžios atstovais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu.

 


 Lietuvos vietos veklos grupių tinklas

https://lt-lt.facebook.com/vvgtinklas

 


 

Susitikimai su Kupiškio bei Subačiaus seniūnijų gyventojais

2015 m. liepos 20-21 d.

2015 m. liepos 20 d. vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Kupiškio seniūnijos gyventojais, o liepos 21 d. susitikimas su Subačiaus seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu.

 

 


 

 

Susitikimas su Noriūnų seniūnijos gyventojais

2015 m. liepos 19 d.

Noriūnai

2015 m. liepos 19 d. Noriūnų bendruomenės namuose vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Noriūnų seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 

 

 

 


 Susitikimas su Šimonių seniūnijos gyventojais

2015 m. liepos 17 d.

Šimonys

 

2015 m. liepos 17 d. Šimonių kultūros centre vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Šimonių seniūnijos gyventojais dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 

 

 

 

 

 

 


Susitikimas su Alizavos seniūnijos bendruomenių atstovais bei jaunimo organizacijos atstovais

 2015 m. liepos 16 d.

Alizava

 2015 m. liepos 16 d. 15.00 val. Salamiesčio bendruomenės namuose vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su Alizavos seniūnijos atstovais, o 17.00 val. Alizavos jaunimo centre „Alsja“ susitikimas su jaunimo organizacijos atstovais, dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu. 

 

 


 

 

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2015 m. liepos 15 d. 

Informuojame, kad 2015 m. liepos 15 d. 15.00 val. Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centro salėje įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.

Išrinkta valdyba 2015-2018 m. laikotarpiui.

Su protokolu ir kitais nuspręstais klausimais galite susipažinti skyrelyje KVVG veikla>Veiklos dokumentai

 


 

Susitikimai su moterų organizacijų atstovėmis bei žmonių su negalia sąjungos nariais

2015 m. liepos 14 d.

2015 m. liepos 14 d. 10.00 val. Kupiškio rajono žemės ūkio skyriaus salėje vyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susitikimas su  moterų organizacijos atstovėmis, o 16.00 val. susitikimas su žmonių su negalia sąjungos nariais  dėl rengiamos 2014-2020 m. kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu.


 

2014-2020 m. „LEADER“ parengiamoji parama 

2015 m. birželio 10 d.

Birželio 10 dienos ŽŪM kanclerio potvarkiu Nr. 4D-71 Kupiškio VVG patvirtinta parama pasirengti naujojo laikotarpio strategijai.

Kaimo vietovių vietos plėtros strategijai parengti didžiausia paramos suma vienam projektui yra 31 075,20 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 9 000 Eur). Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriamos vietos plėtros strategijos rengimo išlaidos: VVG mokymai, susiję su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasiruošimu ją administruoti; VVG teritorijos tyrimai; statistinės informacijos įsigijimas; viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į vietos plėtros strategijos rengimą ir VVG veiklos bei parengtos vietos plėtros strategijos viešinimu; buvimas kaimo vietovių VVG tinkle, žuvininkystės regiono VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, dalyvavimas priemonės „Leader“ įgyvendinimo renginiuose, susijusiuose su vietos plėtros strategijos rengimu bei pasirengimu ją įgyvendinti.Taip pat remiamos administravimo išlaidos, bet atkreipiame dėmesį, jog administravimo išlaidos bus tinkamos kompensuoti tik nuo paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo NMA datos, jei paraišką teikia kaimo VVG, kartu įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. 

Strategiją išskirtinai rengia pati Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.


 

LEADER mokymai 

2015 m. birželio 25 d.

LEADER mokymai

 

 

 

 

 

Birželio 25 d. 14 VVG narių dalyvavo LEADER mokymuose. Mokymus „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“ surengė „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Mokymų dalyviai įgis pažymėjimus, liudijančius kad dalyviai yra susipažinę su metodo taikymu vietos plėtros strategijose. Tokie pažymėjimai yra privalomi 1/3 vietos veiklos grupių valdymo organų narių.

 


 

Baigiamoji konferencija

2015 m. birželio 16 d.

Baigiamoji 2

 

 

 

 

 

 


KVIETIMAS

2015 m. birželio 16 d.

KVIETIMAS p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Parengiamoji parama

2015 m. birželio 10 d.

 

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2015 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-74 Kupiškio rajono vietos veiklos grupei skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama.

 


 

logoMALONIAI KVIEČIAME>>

 

2015 m. birželio 4 d. 15 val. į projekto „Amatų centro įkūrimas Uoginių kaime, Kupiškio rajone“ rezultatų pristatymo baigiamąjį renginį – amatų popietę.

Amatų centras bus oficialiai pristatytas visuomenei ir žiniasklaidai, amatininkai demonstruos amatus.

Vieta: Kupiškio etnografijos muziejaus padalinyje – A. Petrausko muziejuje 

Adresas: Muziejaus g. 3A, Uoginių k., LT-4028 Kupiškio r. sav.

 

 


 

PATALPŲ NUOMA NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015 m. gegužės 26 d.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė į. k. 300714336 buveinė -Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis, ofisas – Gedimino g. 27, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 53392 mobilus tel. (8 656) 65584, el. p.:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . vykdo patalpų nuomos pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, pateikti pasiūlymai vertinami nešališkai ir konfidencialiai.

Pirkimo objektas:

Pirkimo objektas – patalpų nuoma.

Reikalavimai patalpoms: administracinės patalpos miesto centre, atskiras biuras ar greta esantys 2-4 kabinetai, kurių plotas 35-50 kv. m. su pilnai įrengtomis komunikacijomis, geros techninės ir estetinės būklės, galimybė patekti į patalpas bet kuriuo metu.

Pageidautina nuomos sutarties sudarymo laikotarpis – nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti dar 1 metams.

Paraiškas teikti  šiuo adresu: Gedimino g. 27, LT-40115 Kupiškis iki 2015 m. birželio 8 d. 10.00 val.

 


 

 

darom logo tvarkymosi taskaiKviečiame visus aktyviai sudalyvauti akcijoje DAROM 2015, kuri vyks balandžio 25 d. visoje Lietuvoje! Pradžia 10 val.

 

Kadangi, miestai, miesteliai ir miškai Lietuvoje per 7 – erių metų DAROM egzistavimą, tapo ne tik gražesni, bet ir švaresni, DAROM komanda, kelia sau naują tikslą – valykim vandens telkinius. Juk maudytis švariame vandenyje – daug maloniau ir sveikiau:)

Mūsų šūkis: "Vanduo - Lietuvos auksas"

Plačiau>>

 


 

Susitikime su VVG - aktualijos ir perspektyvos

2015 m. balandžio 17 d.

https://www.nma.lt/index.php/naujienos/susitikime-su-vvg-aktualijos-ir-perspektyvos/6283


 

Uoginių amatų centras jau planuoja įkurtuves

2015 m. kovo 31 d.

2015 03 20 Amat   centro foto 5

http://www.temainfo.lt/uoginiu-amatu-centras-jau-planuoja-ikurtuves/

http://www.kupiskioamatai.lt/amatu-centro-ikurimas-2014-2015-m


 

 LR Žemės ūkio ministerija informuoja,

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 17 d. iki balandžio 17 d. (1 mėn.) renkamos kaimo bendruomenių paramos paraiškos gauti paramą pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, kurios patvirtintos 2015 m. kovo 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171.  

Daugiau informacijos galima rasti žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:


 

Kvietimas

2015 m. vasario 25 d.

2015-02-25 Projekto „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ partnerių susitikimas

 


 

Parengiamoji parama

2015 m. sausio 29 d.

Sausio 29 dieną Kupiškio rajono vietos veiklos grupė pateikė paraišką „Parengiamajai paramai“ gauti. 

Pagal šią programą VVG gali pretenduoti į 9000 Eur paramą, kuri skiriama organizuoti naujojo laikotarpio strategijos parengimo veiklas ir užtikrinti, kad nepertraukiamai bent su minimaliausiais resursais VVG galėtų pereiti į naujojo laikotarpio strategijų įgyvendinimą.


 

Obuolys apdovanojimas pNMA apdovanojimas Kupiškio r. VVG už sėkmingą veiklą įgyvendinant „LEADER“ metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naujienų archyvas 2013/2014

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė pateikė vertinimui „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2015-2023 m.“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Strategija teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Leader“ priemonės veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ . Kvietimo teikti paraiškas terminas buvo iki 2015-09-30.

 

 

 

 

 

 

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė