2020-04-17

KVIETIMAS NR. 7 nuo 2020-04-22 8.00 val. iki  2020-06-10  15.00 val.

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos priemonės Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseveiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KVIETIMĄ www.kvvg.lt, www.nma.lt

Vietos projektų paraiškos priimamos šiais būdais:

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

                                                            kpflead.lietleadlogo