KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2019-02-27

ĮVYKO KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

2019 vasario 26 d. įvyko Kupiškio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo aptarti 2018 m. įvykdyti projektai, pristatyti vykdomi projektai. VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė susirinkime dalyvaujantiems nariams pristatė kvietimų Nr.4 ir Nr.5, kurie startuos nuo 2019 m. kovo 5 d., nuostatas bei pakvietė bendruomenes teikti paraiškas. Susirinkimo metu patvirtintos 2018 m. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos taip pat 3 metų laikotarpiui, bendru sutarimu, VVG pirmininku išrinktas Paulius Pranckūnas.

2019-02-15

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS
Kaimo gyventojai, ūkininkai, juridiniai asmenys veikiantys/veiksiantys kaimo vietovėje,  kovo 4 d. –  balandžio 29 d.,  kviečiami teikti paraiškas pagal KPP priemonės LEADER priemonės VPS įgyvendinimas priemonę "Ekonominės veiklos plėtra ir užimtumo didinimas".
Kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos (kurių viena iš steigėjų nėra savivaldybė), registruotos Kupiškio rajone, kovo 4 d. –  balandžio 29 d. kviečiamos teikti paraiškas pagal VPS priemonę "Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra".
Su vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis galite susipažinti čia<< http://www.infolex.lt/ta/368313 Papildoma informacija bus pateikta artimiausiu metu arba kreipkitės į organizacijos biurą adresu Kupiškis, Gedimino g.27, arba telefonu (8 459) 53 392.
 

2019-02-11

ŠAUKIAMAS KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS ATASKAITINIS RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario 26 d. 11 val. Kupiškio rajono savivaldybės žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus salėje šaukiamas Kupiškio rajono vietos veikos grupės (toliau – Kupiškio r. VVG)   narių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Neįvykus šiam visuotiniam ataskaitiniam rinkiminiam narių susirinkimui, šaukiamas pakartotinas narių susirinkimas kovo 6 d. 10 val. Kupiškio rajono savivaldybės žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus salėje ir bus laikomas teisėtu nepriklausimai nuo susirinkime dalyvavusiųjų skaičiaus.

Informacija bus tikslinama.

 

2019-02-11

NMA PATVIRTINO 51 VIETOS PROJEKTĄ
Vasario 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vykusiame posėdyje buvo svarstomi  pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti vietos plėtros strategiją, projektai ir priimti sprendimai dėl paramos skyrimo. Projektų atrankos komiteto posėdis buvo itin produktyvus – buvo priimti sprendimai skirti paramą net 51 pareiškėjui. Tiek pareiškėjai, tiek VVG apie NMA sprendimą skirti paramą bus informuoti raštu artimiausiu metu. Šio posėdžio nutarimas, kai tik bus pasirašytas, bus paskelbtas ir NMA svetainėje. Primename, kad 2018 m. lapkritį pakeitus VVG administravimo taisykles, vietos veiklos grupėms pateiktas paraiškas vertina pačios VVG, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima NMA. Pakeitus paraiškų vertinimo tvarką paspartėjo paraiškų vertinimo ir sprendimų priėmimo procesas, todėl ir likusiems pareiškėjams parama bus skirstoma greičiau.

2019-02-09

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI FINANSUOTI

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
- renginių organizavimas.

Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2019 m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

Skaityti daugiau: 2019-02-09
Daugiau straipsnių...
2019-02-06
2019-02-05

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt