KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2007-2013 m. strategija.Dokumentacija

Kvietimo Nr. 06 dokumentacija

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“  I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“

Preidai:

1. Paraiškos foma 

2. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27) 

3. Projekto įgyvendinimo ataskaita

  Vidaus tvarkos aprašas 


 Kvietimo Nr. 05 dokumentacija

Priedai:

1. Paraiškos forma. 

2. Vietos projekto vykdymo sutartis.

3. Bendradarbiavimo sutartis.

4. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27) 

6. Projekto įgyvendinimo ataskaita

 -------------------------------------------------------------------------

 Priedai:

1. Paraiškos forma 

2. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27)

3. Projekto įgyvendinimo ataskaita

-------------------------------------------------------------------------

Preidai:

1. Paraiškos forma. 

2. Vietos projekto vykdymo sutartis

3. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

4. Mokėjimo prašymo forma

5. Projekto įgyvendinimo ataskaita

Vidaus tvarkos aprašas (Aktuali redakcija 2014-08-08)

Vietos projektų rinkimo pradžia – 2014 m. vasario 10 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2014 m. kovo 31 d. 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.Taip pat juos nemokamai galima gauti  adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.


Kvietimo Nr. 04 dokumentacija

Priedai:

 1. Paraiškos forma.
 2. Vietos projekto vykdymo sutartis (2013-11-13 aktuali redakcija)
 3. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
 4. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
 5. Mokėjimo prašymo forma (2013-11-13 aktuali redakcija)

 ------------------------------------------------

 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto 1.3. priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ (2013-11-13 aktuali redakcija)

Priedai:

 1. Paraiškos forma.

 ------------------------------------------------

 Priedai:

 1. Paraiškos forma.
 2. Paraiškos forma iki 25 000 Lt
 3. Vietos projekto vykdymo sutartis (2013-11-13 aktuali redakcija)
 4. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
 5. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
 6. Mokėjimo prašymo forma (2013-11-13 aktuali redakcija)

Vietos projektų rinkimo pradžia – 2012 m. gruodžio 17 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2013 m. vasario 12d. 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

Taip pat juos nemokamai galima gauti  adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškos priimamos: Gedimino g. 34, Kupiškis, tel. (8 459) 51475.


Kvietimo Nr. 03 dokumentacija

Bendrosios taisyklės pareiškėjams  (2013-11-13 aktuali redakcija) - Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Vietos projekto vykdymo sutartis

3 priedas - Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

4 priedas - Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5 priedas - Mokėjimo prašymo forma (nauja 2013-02-01 redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 Aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 AKTUALI REDAKCIJA)

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2012 m. vasario mėn. 21 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2012 m. balandžio mėn. 5 d., 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėse: Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt; Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas spausdinamas laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, skelbiamas Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt .

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis. Tel. (8 459) 51475.


Kvietimo Nr. 02 dokumentacija:

Bendrosios taisyklės pareiškėjams (2013-11-13 aktuali redakcija) - Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialios taisyklės pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“ II prioritetą „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“ priemones: 2.1 „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“, 2.2 „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Paraiškos formas iki 25 000 Lt

3 preidas - Vietos projekto vykdymo sutartis

4 priedas - Vietos projekto bendradarbiavimo sutartis

5 preidas - nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

6 priedas - Mokėjimo prašymo forma (aktuali 2013-02-01 redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 aktuali redakcija)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija  taip pat skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2011 m. spalio 11 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2011 m. lapkričio 30 d., 17 val.


Kvietimo Nr. 01 dokumentacija

Bendrosios taisyklės pareiškėjams (2013-11-13 aktuali redakcija). Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Projekto vykdymo sutartis

3 priedas - Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

4 priedas - Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5 priedas - Mokėjimo prašymo forma (NAUJA REDAKCIJA)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 aktuali redakcija)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija  taip pat skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2011 m. vasario 7 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2011 m. kovo 31 d., 17 val.

 

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt