KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2017-05-08

PANEVĖŽIO APSKRITIES VVG ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovai susitikime svarstė probleminius klausimus dėl VPS įgyvendinimo: dėl tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo (kuris bus vykdomas 2019 m.), dėl tarpinio vertinimo pažangos kriterijų nustatymo (kuriais vadovaujantis bus vertinamas VPS įgyvendinimas). Susitikimo metu buvo siūlomi šie tarpinio vertinimo pažangos kriterijus: laiku pateikti dokumentai,  mokėjimų prašymai, ataskaitos,  užkontraktuotos lėšos. Taip pat buvo diskutuota dėl vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (parengti tipines taisykles). Į darbo grupę, kuri rengs pavyzdines FSA, deleguoti Vilmą Juodagalvytę – Baranovskają. Ją pavaduoti deleguoti Neringą Čemerienę. Pirmasis susitikimas numatomas š.m. gegužės 15 d., kuris vyks NMA (Vilnius). Taip pat buvo aptarti probleminiai klausimai susiję VVGT veikla. 

2017-05-04

,,LEADER“ METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS POSĖDIS

Kupiškio r. VVG VPS administravimo vadovė dalyvavo posėdyje, kurio metu buvo svarstomi klausimai dėl VPS administravimo sistemos modelio ir socialnio verslo gairių. 

Administravimo sistemos pakeitimai susiję su Europos Komisijos pateikta nuomone, kaip funkcijos turi būti paskirstytos tarp VVG ir mokėjmo agentūros, t.y. vietos projektų tinkamumas ir galutinio sprendimo priėmimas turi būti tarpinės institucijos funkcija, o vietos projektų atranka ir jų atitkties vettinimas, turi būti VVG funkcija. Todėl posėdyje buvo nutarta, kad galutinį tinkamumo vertinimą ir galutinį sprendimą dėl vietos projekto finansavimo priima Agentūra bei pritarta administravimo sistemos modelio nuostatoms. Nauja VP admininstravimo sistema įsigalios nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir bus taikoma naujiems paraiškų priėmimams.

Socialinio verslo gairėms parengti sudaryta darbo grupė iš 15 socialinio verslo praktikų ir ekspertų jau užbaigė savo darbą. Dalis šios darbo grupės atstovų dalyvauja ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos inicijuoto Socialinio verslo įstatymo projekto rengimo darbo grupės veikloje.  Planuojama, kad Socialinio verslo įstatymas turėtų būti parengtas 2018 m. II ketv., tačiau projektas turi būti parengtas dar šią vasarą, jis reglamentuotų socialinio verslo teisinę aplinką, registravimo tvarką, galimas lengvatas ir kt. Šiuo metu ŽŪM rengiamos socialinio verslo gairės bus darbo įrankis ir reglamentuos socialinio verslo kūrimąsi ir veiklą pagal KPP priemonę ,,LEADER“ ir priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos pradžiai“.

2017-04-26

VVGT valdybos nariai rinkosi į posėdį

Balandžio 26 d. VVGT valdybos nariai rinkosi į posėdį. Posėdyje dalyvavo 7 VVGT valdybos nariai. Kupiškio r. VVG VPS administravimo vadovė Neringa Čemerienė atstovavo Panevėžio apskrities VVG.
Per posėdį buvo:
1. Aptariamos VP administravimo taisyklių, socialinio verslo gairių pastabos. Daug diskusijų buvo dėl VP vertinimo proceso, Socialinio verslo gairių supaprastinimo.
2. Aptarti Seimo kaimo reikalų komitetui skirti klausimai. VVGT atstovai 2017 m. gegužės 3 d. 10 val. susitiks su Seimo Kaimo reikalų komitetu aptarti LEADER programos įgyvendinimą Lietuvoje. 
3. Nutarta, kad iki 2017 gegužės 30 d. VVG savo apskrities VVGT valdybos atstovui siūlo VPS pažangos vertinimo kriterijus. Taip pat laukiami pasiūlymai, ką dar VVGT galėtų ir turėtų nuveikti 2017 metais be taisyklių skaitymo ir pastabų teikimo. 
5. Nutarta, kad į kitą susirinkimą bus kviečiamas LKT atstovas pristatyti 2017 m. LKT veiklos planą ir galimybes Lietuvos kaimui. 
6. Nuo šiol prieš VVGT ataskaitinius susirinkimus bus išrinktas revizorius, kuris išnagrinės finansinę VVGT atskaitomybę ir pristatys per ataskaitinius susirinkimus. Kitame ataskaitiniame VVGT susirinkime turės atsiskaityti visi VVGT valdybos nariai.

Daugiau straipsnių...
2017-04-05
2017-03-29

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt