KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis

lten

2018-12-17

ALIZAVOS SENIŪNIJOJE – RENGINYS, SKIRTAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS IMTIS KAIMO GYVENTOJAMS NAUDINGOS VEIKLOS

Š. m. gruodžio 17 d. 14.30 val. Alizavos seniūnijoje (Berželių g. 1, Alizavos mstl., Alizavos sen., Kupiškio r.) vyks informacinis renginys skirtas skatinti nevyriausybines organizacijas imtis kaimo gyventojams naudingos veiklos – trūkstamų vietos socialinių, kultūrinių, turizmo ir kitokių paslaugų, produktų pasiūlos, amatininkystės, mokomųjų programų skatinimas.

Taip pat sutvarkyti/įrengti trūkstamą infrastruktūrą, kuri užtikrintų organizacijų gyvybingumą bei kurti naujas darbo vietas.

Informacinis renginys organizuojamas viešinti Kupiškio r. VVG patvirtintą VPS priemonę ,,Bendruomeninio verslumo skatinimas kaimiškoje vietovėje, kūrimas ir plėtra“.

Įgyvendinti vietos projektai

2018-12-10

NVO FORUMAS – VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PERDAVIMAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
 
Š. m. gruodžio 10 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko NVO forumas  tema – viešųjų paslaugų teikimo perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms. Vadovaujantis Nacionalinės pažangos programos rodikliu (5.3. tikslas. Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei), kuriuo siekiama, jog 2020 m. bent 15 proc. asignavimų valdytojų finansuojamų viešųjų paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų valdytojų valdomų įstaigų, o paslaugos viešųjų pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu būtų teikiamos nepriklausomų subjektų. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, LR vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekia apskaičiuoti šiuo metu egzistuojančią Lietuvos savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų praktiką. Forumo metu VšĮ "Versli Lietuva" atstovas pateikė pasiūlymus dėl paslaugų perdavimo: savivaldybės pirkdamos paslaugas iš NVO turės išmatuoti socialinį poveikį, pirkti paslaugas taikant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, savivaldybė turi vertinti paslaugas, o ne tik būti užsakovu, savivaldybė turi pirkti pamatuojamą poveikį, o ne veiklą. Taip pat VšĮ "Versli Lietuva" atstovas pateikė perkamų paslaugų kainodarą: fiksuotas įkainis + premija. Fiksuotas įkainis padengia paslaugų tiekėjo kaštus, o premija skiriama už laikotarpio pabaigoje pasiektą poveikį. NVO informacijos ir paramos centro direktorius M. Žaltauskas pristatė viešųjų paslaugų perdavimo savivaldybėse 2015–2018 m. situacijos analizę.

2018-11-27

PANEVĖŽIO APSKRITIES VVG SUSITIKIMAS

P1100581

Š.m. lapkričio 27 d. Kupiškio rajono vietos veiklos grupėje įvyko Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovų susitikimas, kurio metu buvo svarstomi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijos:

vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu administravimo taisyklių pakeitimo siūlymai (dėl mažų projektų vertės iki 10 000 paramos sąvokų suvienodinimo, dėl ekonominio gyvybingumo rodiklių verslo pradžiai nustatymo (taikoma mažiems projektams, kai parama iki 10000 Eur, palikti grynasias pajamas), dėl žemės valdymo, dėl savanoriškų darbų veiklų projektuose ir kt.); 

dėl VVG teritorinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2019 m. taisyklių nuostatų ir VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo nuo 2019 m. (dėl techninės paramos atrankos kriterijų vertinimo; dėl dokumentų vertimo, dėl pateiktų paraiškų vertinimo ir kt.).

2018-11-24

KONFERENCIJA „VIETOS PLĖTROS STARTEGIJŲ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS“

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizavo konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos" į kurią buvo kviečiami dalyvauti visi Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Konferencijos tikslas pristatyti Vietos plėtros  strategijų įgyvendinimo pažangą bei naują vietos projektų vertinimo tvarką (pagal patvirtintus naujausius teisės aktus).

Daugiau straipsnių...
2018-11-23
2018-09-28

Partneriai

Darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Bendradarbiaujame

anyksciu logo Birzu logo ignalinos logo Panevezio logo Rokiskio logo
suduvos logo Zarasu logo Kedainiu logo
Pasvalio logo Svencioniu logo

Rekvizitai

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė
įmonės kodas: 300714336
Buveinė - Gedimino g. 34, LT-40130 Kupiškis.
Ofiso adresas: Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.
Tel. (8 459) 53 392

Pirmininkas - Paulius Pranckūnas
Tel.: +370 61594970
El. paštas: p.pranckunas@kupiskis.lt